Bakır Katod

Bakır, çok eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlar için kullanılan ve günümüzde de sanayide temel ham maddeler arasında yer alan önemli bir metaldir. Değişik özelliklerinden dolayı endüstride bakır önemli rol oynamaktadır. Bakırın en önemli özellikleri arasında ısı iletkenliği ve yüksek elektrik kaldırabilmesi, aşınmaya karşı direnç göstermesi, telin çekilebilme ve dövülebilme özelliğidir. Paslanmaz özelliği bakırı en iyi performans sergileyen ürün olarak gösterir.

Katot bakır, yüksek saflık oranına sahiptir ve bu sebeple endüstriyel ana üründür. Bakır tel, levha üretiminde, başta pirinç-bronz alaşımları dahil olmak üzere çeşitli alaşımların üretiminde kullanılmaktadır.

  • Bakır Katod - Copper Cathode

    Bakır Katod - Copper Cathode

  • Bakır Katod - Copper Cathode

    Bakır Katod - Copper Cathode

  • Bakır Katod - Copper Cathode

    Bakır Katod - Copper Cathode